عقدنامه محمدرضا دستغیب بهشتی با صغرا خانم با مهر معلوم ۱۳۴۶ق پهلوی

نظر شما:

عقدنامه محمدرضا دستغیب بهشتی با صغرا خانم با مهر یک جلد کلام الله مجید، ۲۰۰ تومان پول، سه مثقال طلای غیرمسکوک، ابریشم سبز خام، نمک طعام، نشاسته گندم ۱۳۴۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۵۲
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۷ ذیحجه ۱۳۴۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
برچسب‌ها : عقدنامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان