ورقه عرض حال امین الضرب به عدلیه علیه ملک التجار ۱۳۳۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ورقه عرض حال محمدحسین امین الضرب به عدلیه علیه محمدکاظم ملک التجار ۱۳۳۰ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۵
پدید آورندگان : محمدحسین امین الضرب (نویسنده)
موضوع اثر : شکایت
تاریخ خلق : ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان