قبض رسید وجه جنس بارکرده بلوکات ارض اقدس توسط کارگزاران خراسان ۱۳۱۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید وجه جنس بارکرده بلوکات ارض اقدس توسط کارگزاران خراسان ۱۳۱۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۶
موضوع اثر : وجه جنس
تاریخ خلق : صفر ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان