صورتحساب دکاکین بازار تهران ۱۳۴۰ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورتحساب دکاکین بازار تهران ۱۳۴۰ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۲
موضوع اثر : کرایه
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان