دستورالعمل مالیات املاک ملک التجار در خراسان ۱۳۲۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دستورالعمل مالیات املاک ملک التجار در خراسان ۱۳۲۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۹
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : ۱۳۲۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان