صورت جمع و خرج مالیات املاک ملک التجار در خراسان ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع و خرج مالیات املاک ملک التجار در خراسان ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۸۱
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : محمدعلی شاه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان