سکه ۱ ریالی دماوند ۱۳۷۴ جمهوری اسلامی

نظر شما:

سکه ۱ ریالی دماوند ، سال ۱۳۷۲
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۵
تاریخ خلق : ۱۳۷۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : برنجی
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : موسسه تمبر باقری
برچسب‌ها :