سکه ۲ ریالی نیکل ۱۳۶۵ جمهوری اسلامی

نظر شما:

سکه ۲ ریالی نیکل ، سال ۱۳۶۲ با نوشته جمهوری اسلامی
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۴
تاریخ خلق : ۱۳۶۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : موسسه تمبر باقری
برچسب‌ها :