سکه ۱۰ ریال فردوسی۱۳۷۱ جمهوری اسلامی

نظر شما:

سکه ۱۰ ریالی فردوسی ، سال ۱۳۷۱ با نوشته جمهوری اسلامی
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۰۵۸
تاریخ خلق : ۱۳۷۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : برنجی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : موسسه تمبر باقری
برچسب‌ها :