سکه ۱۰ ریال فردوسی۱۳۷۴ جمهوری اسلامی

نظر شما:

سکه ۱۰ ریال فردوسی۱۳۷۴
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۱
تاریخ خلق : ۱۳۷۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : برنجی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : موسسه تمبر باقری
برچسب‌ها :