سکه ارغون خان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ارغون خان ایلخانی (۶۸۳-۶۹۰ ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۴
تاریخ خلق : از جمادی‌الاول ۶۸۳ قمری (قرن ۸) تا ربیع‌الاول ۶۹۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان