سکه نقره غازان محمود ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره غازان محمود ایلخانی (۷۰۰ه.ق) ضرب بغداد
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۲۳
تاریخ خلق : ۷۰۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان