سکه مسی احتمالا طغاتیمور ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی احتمالا طغاتیمور ایلخانی
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۷۷
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۷) تا قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان