سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ابو سعید بهادرخان ایلخانی ضرب اصفهان ۷۲۲ ه.ق
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۸۱
تاریخ خلق : ۷۲۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان