سکه مسی ابوسعید ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی ابوسعید ایلخانی ضرب سلطانیه
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۲۹
تاریخ خلق : از ۷۱۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان