سکه مسی غازان محمود ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی غازان محمود ایلخانی (۶۹۴-۷۰۳ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۷۶
تاریخ خلق : از ذیحجه ۶۹۴ قمری (قرن ۷) تا شوال ۷۰۳ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان