سکه شاه شجاع آل مظفر آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

سکه برنز شاه شجاع آل مظفر(۷۶۵-۷۸۷ ه ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۹۱
تاریخ خلق : از ربیع‌الاول ۷۶۵ قمری (قرن ۸) تا شعبان ۷۸۷ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان