سکه نقره ارغون خان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ارغون خان ایلخانی (۶۹۰-۶۸۳ ه.ق ) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۴۲۰
تاریخ خلق : از ۶۸۳ قمری (قرن ۷) تا ۶۹۰ قمری (قرن ۷)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان