سکه نقره اسکندر قراقویونلو ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

سکه نقره اسکندر قراقویونلو(۸۲۳-۸۴۱ ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۴۲۹
تاریخ خلق : از ۸۲۳ قمری (قرن ۹) تا ۸۴۱ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان