سکه نقره اسکندر قراقویونلو ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

سکه نقره اسکندر قراقویونلو
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۴۲۹
تاریخ خلق : از ۸۲۳ قمری (قرن ۹) تا ۸۴۱ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان