درهم بایدو خان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

درهم بایدوخان ایلخانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۲
تاریخ خلق : از جمادی‌الثانی ۶۹۴ قمری (قرن ۷) تا ۲۳ ذیقعده ۶۹۴ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان