سکه فلوس قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه مسی دوره قاجار
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۰
تاریخ خلق : از ۱۱۶۲ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۳۴۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان