سکه ابوسعید بهادر خان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی ابوسعید بهادر خان ایلخانی ضرب سلطانیه
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۷۰
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : قرمز تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان