سکه کیخسرو بن کیقباد سلجوقی سلجوقیان

نظر شما:

سکه نقره کیخسرو بن کیقباد سلجوقی ضرب سیواس
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۸۳
تاریخ خلق : از ۶۳۴ قمری (قرن ۷) تا ۶۴۳ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان