سکه نقره منصور بن نوح سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه نقره منصور بن نوح سامانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۳۹
تاریخ خلق : از ۳۵۰ قمری (قرن ۴) تا ۳۶۵ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان