سکه شاهرخ تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ تیموری
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۱۴
تاریخ خلق : از ۸۰۷ قمری (قرن ۹) تا ۸۵۰ قمری (قرن ۹)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره, تیموریان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان