سکه نقره آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه نقره آل بویه
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۰۱
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آل بویه, نقره
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان