سکه نقره اتابکان آذربایجان اتابکان

نظر شما:

شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۴۶
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی اتابکان روی بر خط زمان