سکه نقره عبدالملک بن نوح سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه نقره عبدالملک بن نوح سامانی ضرب الشاش
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۵۶
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان