سکه نقره حسین جلایری آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره حسین جلایری از سلسله آل جلایریان- ضرب تبریز
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۸۲
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان