درهم نقره احتمالا بهرام اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره احتمالا بهرام اول ساسانی (۲۷۳-۲۷۶)
شماره اموال : ۳۰۰۲.۰۶.۰۰۰۵۷
تاریخ خلق : از ۲۷۳ میلادی (قرن ۳) تا ۲۷۶ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان