درهم نقره بهرام اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره بهرام اول ساسانی (۲۷۳-۲۷۶)
شماره اموال : ۳۰۰۲.۰۶.۰۰۰۵۹
تاریخ خلق : از ۲۷۳ میلادی (قرن ۳) تا ۲۷۶ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان