درهم نقره پیروز ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره پیروز ساسانی (۴۵۹-۴۸۴)
شماره اموال : ۳۰۰۲.۰۶.۰۰۲۱۹
تاریخ خلق : از ۴۵۹ میلادی (قرن ۵) تا ۴۸۴ میلادی (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان