درهم نقره احتمالا هرمزچهارم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره احتمالا هرمزچهارم ساسانی (۵۷۹-۵۹۰)
شماره اموال : ۳۰۰۲.۰۶.۰۰۳۷۹
تاریخ خلق : از ۵۷۹ میلادی (قرن ۶) تا ۵۹۰ میلادی (قرن ۶)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان