سکه طلای کانیشکای اول اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

روی سکه:شاه بالهای فره ایزدی در اطراف سرش در برابر آتشدان ایستاده و نوشته
شماره اموال : ۳۰۰۳.۰۶.۰۰۰۳۹
موضوع اثر : طلای کوشانی
تاریخ خلق : از ۱۲۷ میلادی (قرن ۱) تا ۱۵۲ میلادی (قرن ۱)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان