سکه مسی دیمیتریوس یونانی یونان باستان

نظر شما:

سکه دیمیتریوس روی سکه: نیم رخ مردی به سمت راست پشت سکه:دو ردیف نوشته در دو طرف تصویر که در مرکز سکه است
شماره اموال : ۳۰۰۳.۰۶.۰۰۰۷۸
موضوع اثر : سکه مسی یونانی
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :