درهم عبدالله بن الزبیر با سورشارژ عرب هفتالی آل زبیر

نظر شما:

درهم نقره عبدالله بن الزبیر - ۶۷ ه.ق / ۶۸۶م دارای سورشارژ علامت حکام اموی عرب ساسانی ساکن شرق (لله)
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۶
تاریخ خلق : ۶۷ قمری (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
منابع :
  • walker ، john ، a catalogue of the arab-sassanian coins in the british museum ، - ، - ، - ، ۱۹۴۱ ، از صفحه ۳۱۰ تا صفحه
برچسب‌ها :