درهم نقره عطیه بن الاسود امویان ۶۶۱ میلادی (قرن ۷) - ۷۵۰ میلادی (قرن ۸)

نظر شما:

درهم نقره عطیه ابن الاسود - ۷۲ه.ق/ ۶۹۱م
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۵
تاریخ خلق : ۷۲ قمری (قرن ۱)
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی امویان روی بر خط زمان