سکه مسی آنتی خوس سلوکی سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

سکه مسی آنتی خوس سلوکی روی سکه: نیم رخ مردی به سمت راست پشت سکه: مردی ایستاده با کمانی در دست
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۹۲
موضوع اثر : سکه مسی سلوکی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان