درهم نقره خسرو دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره خسرو دوم اشکانی (حدود ۱۹۰-۲۰۸ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۸۵.۲
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۳
تاریخ خلق : از ۱۹۰ میلادی (قرن ۲) تا ۲۰۸ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان