درهم نقره فرهاد سوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره فرهاد سوم اشکانی (۶۹/۷۰ پیش از میلاد در پارت؛ ۶۶/۶۷-۵۷/۵۸ پیش از میلاد در بابل) ضرب کنگاور شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۳۹.۹
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۴
تاریخ خلق : ۶۹ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تاج, نقره
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان