چهاردرهمی نقره مهرداد دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

چهاردرهمی نقره مهرداد دوم اشکانی (۱۲۱-۹۱ پیش از میلاد) ضرب سلوکیه شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۲۴.۵
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۵
تاریخ خلق : از ۱۲۱ قبل از میلاد (قرن ۲) تا ۹۱ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان