درهم نقره بلاش پنجم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره بلاش پنجم اشکانی (۲۰۷/۲۰۸-۲۲۱/۲۲۲ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۸۸.۱۹
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۶
تاریخ خلق : از ۲۰۸ میلادی (قرن ۳) تا ۲۲۱ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تاج, نقره
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان