درهم نقره دومین شاه ناشناخته اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره دومین شاه ناشناخته اشکانی (۷۷/۷۸-۶۱/۶۲ پیش از میلاد در پارت؛ ۷۵-۶۶/۶۷ پیش از میلاد در بابل) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۳۰.۱۵
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۸
تاریخ خلق : از ۷۷ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۶۱ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان