درهم نقره سنتروک اول اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره سنتروک اول اشکانی (۹۲/۹۳-۶۹/۷۰ پیش از میلاد) ضرب ری شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۳۳.۴
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۷۱
تاریخ خلق : از ۹۲ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۶۹ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان