درهم نقره مهرداد سوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره مهرداد سوم اشکانی (۸۷-۸۰ پیش از میلاد) ضرب ری شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۳۱.۶
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۷۲
تاریخ خلق : از ۸۷ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۸۰ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان