چهردرهمی نقره بلاش پنجم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

چهردرهمی نقره بلاش پنجم اشکانی (۲۰۷/۲۰۸-۲۲۱/۲۲۲ میلادی) ضرب سلوکیه تاریخ ضرب ۵۳۳ سلوکی =۲۲۱ میلادی شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۸۸.۱۶ .
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۷۳
تاریخ خلق : ۲۲۱ میلادی (قرن ۳)
رنگ : قهوه ای سوخته
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان