خالکس مس فرهاد چهارم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

خالکس مس فرهاد چهارم اشکانی (۳۷/۳۸-۲ پیش از میلاد) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۵۲.۴۰.
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۷۵
تاریخ خلق : از ۳۸ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۲ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : قهوه ای تیره
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان