درهم نقره وردان دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره وردان دوم اشکانی (حدود ۳۸-۴۶ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۶۴.۳۱
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۷۶
تاریخ خلق : از ۳۸ میلادی (قرن ۱) تا ۴۶ میلادی (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان