درهم نقره گودرز دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره گودرز دوم اشکانی (۴۴-۵۱ میلادی) شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۶۵.۳۳
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۱۵۹
تاریخ خلق : از ۴۴ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۵۱ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان