درهم نقره اردوان دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره اردوان دوم اشکانی (حدود۱۰-۳۸میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۶۳.۶
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۱۶۶
تاریخ خلق : از ۱۰ میلادی (قرن ۱) تا ۳۸ میلادی (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان